Parterapi

– når, samlivet er kørt fast

Vi er afhængige af andre menneskers kontaktfulde nærvær og fintfølende samvær for at befinde os godt. Vi lider f.eks. når vi bliver “forstyrrede” eller “forladt i utide”, hvor vores værenstilstand i det aktuelle samspil ikke registreres eller ikke tages hensyn til af den anden. Vi lider under at bliver udsat for straf eller negligering, når vi tilkendegiver vores hensigter og ønsker, og vi kan opgive os selv, hvis vi bliver misforståede eller manipuleret med, når vi i ord forsøger at formulere, hvem vi er, eller hvad vi oplever.

Problemer i samlivet kan være

  • uenigheder, skænderier og konflikter
  • jalousi
  • kulde
  • følelse af at blive overset eller ikke hørt
  • mangelfuld eller ingen kommunikation
  • manglende nærhed og seksualitet

Som par er det muligt at udvikle nye kommunikationsformer gennem sproglig og følelsesmæssig tydelighed. Derved opnår parterne bedre kontakt indbyrdes. Misforståelser mindskes, og dermed kan nærvær og tillid være fundamentet.

Da mange par har vidt forskelllige baggrunde og værdisæt, arbejder jeg i samarbejde med jer med at give jer gensidig forståelse og accept af hinandens forskelligheder via en omsorgsfuld metode, som vil gøre jer mere bevidste om jer selv og hinanden.

Mit udgangspunkt er, at jo bedre et par lærer hinanden at kende og ser og lytter til hinanden, som de er, med omsorg og forståelse, jo mere kærlighed er der plads til.

En normal session varer 1½ time og koster kr. 750
Første session koster kr. 375